Vilkyškių pieninė

Date: 28.02.2008 - 14:29 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius

Vilkyskiu Pienine AB         Kita informacija         28.02.2008

AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2008 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną - konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2008 m. gegužės 26 d. - tarpinė konsoliduota 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2008 m. rugpjūčio 25 d. - tarpinė konsoliduota 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2008 m. lapkričio 25 d. - tarpinė konsoliduota 9 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2009 m. vasario 27 d. - tarpinė konsoliduota 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2009 m. vasario 27 d. - preliminarūs neaudituoti 2008 m. veiklos rezultatai
2009 m. balandžio 14 d. - audituoti 2008 m. veiklos rezultatai;


Vilija Milaševičiutė 
Ekonomistė - analitikė
Tel.: 8 441 55 102