Vilkyškių pieninė

Date: 25.02.2008 - 15:36 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės pakeitimas

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      25.02.2008

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės pakeitimas

Pakeičiamas 2008 kovo 7 dieną šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės
Vilkyškių pieninė (kodas 277160980) akcininkų susirinkimo darbotvarkės 3
klausimas ir išdėstomas sekančiai : 
„3. Bendrovės valdybos vietų padidinimas iki 6 narių.“

Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti ekonomistė - analitikė
Vilija Milaševičiutė tel. 8-441-55102