Vilkyškių pieninė

Date: 05.02.2008 - 09:35 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilkyskiu Pienine AB           Pranešimas apie esminį įvykį           05.02.2008

Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2008 m. kovo 7 d. 11 val. AB
Vilkyškių pieninė buveinės patalpose (Vilkyškiai, Pagėgių sav.), šaukiamas
neeilinis visuotinis akcinės bendrovės Vilkyškių pieninė (kodas 277160980)
akcininkų susirinkimas. Akcininkai registruojami nuo 10 val. iki 10.50 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1.	Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naują akcijų emisiją. 
2.	Pirmumo teisės įsigyti naują emisiją dabartiniams akcininkams atšaukimas.
3.	Bendrovės valdybos vietų padidinimas iki 5 narių.
4.	Bendrovės įstatų keitimas.
5.	Įgaliojimų suteikimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. vasario 29 d . 
Akcininkai privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą
(jei dalyvauja įgaliotinis). 
Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti ekonomistė - analitikė
Vilija Milaševičiutė tel. 8-441-55102