Vilkyškių pieninė

Date: 07.11.2007 - 14:54 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: AB Vilkyškių pieninė grupės 2007 m. 9 mėn. neaudituoti finansiniai rezultatai ir patikslintos 2007 m. veiklos prognozės

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      07.11.2007

AB Vilkyškių pieninė grupės 2007 m. 9 mėn. neaudituoti finansiniai rezultatai
ir patikslintos 2007 m. veiklos prognozės

Vienos iš moderniausių Lietuvos sūrių gamintojų AB Vilkyškių pieninės pajamos
per šių metų 9 mėnesius buvo 99,4 mln. LTL (28,8 mln. EUR) arba 27,3 proc.
didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais. Bendrovės pelnas prieš pelno
mokestį buvo 9,97 mln. LTL (2,89 mln. EUR) arba 3,5 karto didesnis lyginant su
2006 metų 9 mėnesių rezultatais. Grynasis pelnas buvo 8,1 mln. LTL (2,3 mln.
EUR) arba 4 kartus didesnis lyginant su 2006 m. 9 mėn. grynuoju pelnu. 

„Augusių pardavimų ir pelno priežastis - žymus kainų kilimas eksporto rinkoje,
ypač Vakarų Europoje, kur pajamų augimas siekė 26 procentus. Taip pat mūsų
bendrovės rezultatams didelę įtaką daro ir 2007 metų viduryje paleista nauja
išrūgų perdirbimo linija“, - sakė Vilkyškių pieninės generalinis direktorius
Gintaras Bertašius. 

Vilkyškių pieninė daugiau nei 70 proc. produkcijos eksportuoja į Vokietiją,
Italiją, Suomiją, kitas Europos sąjungos šalis, taip pat Rusiją. Pagal 2007
metų trijų ketvirčių konsoliduotus segmentų ataskaitos rezultatus grynasis
įmonės pelningumas iš eksporto į ES šalis buvo beveik 3 kartus didesnis nei
Lietuvoje ir siekė 12,6 procentų. 

Lietuvoje grynasis pelningumas per šių metų 9 mėnesius siekė 3,5 procentus ir
lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais nežymiai sumažėjo. Pajamos
iš eksporto per šių metų 9 mėnesius sudaro daugiau nei 64 proc. visų bendrovės
pajamų. 

Teigiamą įtaką bendrovės 2007 m. trijų ketvirčių rezultatams, lyginant juos su
tuo pačiu laikotarpiu pernai, turėjo ir 2007 metų viduryje pradėjęs veikti
išrūgų cechas, kuris leidžia perdirbti išrūgas į išrūgų koncentratą. 

Atsižvelgiant į faktinius 2007 m. 9 mėn. veiklos rezultatus, bendrovė tikslina
2007 m. veiklos prognozes. Prognozuojama, kad 2007 metais konsoliduotos
pardavimų pajamos augs iki 140 mln LTL (40,5 mln EUR), grynasis pelnas - iki
10,6 mln LTL (3,1 mln. EUR). 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiūtė, AB Vilkyškių pieninė ekonomistė - analitikė,
tel.: +370 441 55 102