Vilkyškių pieninė

Date: 28.02.2007 - 14:04 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: Preliminarūs neaudituoti 2006-ųjų metų konsoliduoti rezultatai
Vilkyskiu Pienine AB		Bendrovės pranešimas		2007-02-28 13:04:53.15

Preliminarūs neaudituoti 2006-ųjų metų konsoliduoti rezultatai

AB Vilkyškių pieninė ir jos valdomos UAB „Modest“ konsoliduoti 
pardavimai 2006 metais buvo 116 mln. Lt (33,6 mln. EUR), arba 
26 proc. didesni negu 2005 metais.
Kaip ir buvo planuota, 2006 m. AB Vilkyškių pieninė grupė uždirbo 
4 mln. litų (1,2 mln. EUR) grynojo pelno. 

Šie skelbiami AB Vilkyškių pieninė grupės metiniai veiklos 
rezultatai yra neaudituoti. Audituoti  metiniai veiklos rezultatai 
bus skelbiami 2007 m. kovo 28 d.


Vilija Milaševičiutė 
AB Vilkyškių pieninė ekonomistė - analitikė
Tel.: +370 441 55 102
E-mail.: vilija@cheese.lt