Šiaulių bankas

Date: 23.12.2009 - 16:25 (GMT+2) , Exchange: VLN , Company: Šiaulių bankas
This announcement is also available in following languages: en

SAB: Pasirašyti su konvertuojamosios paskolos gavimu susiję dokumentai, skelbiamos konvertavimo sąlygos

Siauliu Bankas AB       Pranešimas apie esminį įvykį      23.12.2009

Pasirašyti su konvertuojamosios paskolos gavimu susiję dokumentai, skelbiamos
konvertavimo sąlygos

2009 m. gruodžio 22 d. pasirašyti paskutiniai, susiję su 30 milijonų eurų    
konvertuojamosios paskolos iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB)  
gavimu, dokumentai.                               
ERPB turės teisę konvertuoti paskolą (visą arba jos dalį) į paprastąsias    
vardines AB Šiaulių banko akcijas šiais atvejais:                
jeigu Šiaulių banko akcininkai nuspręs didinti banko įstatinį kapitalą;     
jeigu Šiaulių banko bendras kapitalo pakankamumo rodiklis nukris žemiau Lietuvos
banko reikalaujamo lygio pridėjus 200 bazinių punktų;              
jeigu daugiau nei 40% Šiaulių banko akcijų būtų parduota strateginiam      
investuotojui;                                 
jeigu paskola dar nebus visiškai grąžinta ERPB, bet kokiu metu 2014 metais.   


   
Administracijos vadovo pavaduotojas 
Donatas Savickas, tel. (8 41) 595 602.