Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.09.20 2019.03.20 +/-%
OMX Vilnius 686,61 657,75 -4,2

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki