Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.12.17 2019.06.17 +/-%
OMX Riga 963,53 1 068,01 10,84

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki