Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.08.23 2019.02.23 +/-%
OMX Baltic Benchmark GI 961,6 925,39 -3,77

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki