Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.09.19 2019.03.19 +/-%
OMX Vilnius 688,49 656,53 -4,64
OMX Baltic Benchmark GI 944,48 940,19 -0,45

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki