Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2019.02.24 2019.08.24 +/-%
OMX Vilnius 639,68 688,66 7,66
OMX Baltic Benchmark GI 925,39 973,27 5,17

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki