Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.09.27 2019.03.27 +/-%
OMX Riga 985,78 969,97 -1,6

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki