Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.12.21 2019.06.21 +/-%
OMX Riga 957,53 1 025,14 7,06

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki