Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Tirdzniecības sesija

«

Baltijas Regulētais tirgus

Valsts parāda vērtspapīri

Korporatīvie parāda vērtspapīriBaltijas Alternatīvais tirgus First North

Nasdaq First North ir Alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas un kurš darbojas kā Daudzpusējā Tirdzniecības Sistēma (Multilateral Trading Facility). Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.

First North Baltijas parāda vērtspapīru saraksts

Baltijas alternatīvajā tirgū First North parāda vērtspapīru cenas līdz 2017. gada 15. maijam tika atspoguļotas pēc to monetārās vērtības. Sākot ar 2017. gada 15. maiju cenas tiek atspoguļotas procentuāli no nominālvērtības.Apgr. Darīj.
Kopā 4 273,33 EUR 1

Informācija tiek kavēta 15 minūtes.