Balti võlakirjade nimekiri

Kauplemispäev

«

Balti Reguleeritud turg

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

KorporatiivvõlakirjadBalti Alternatiivturg First North

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq grupile kuuluvad börsid. Alternatiivturg ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Alternatiivturul First North kaubeldavad ettevõtted on kohustatud järgima alternatiivturu First North reglementi, mitte reguleeritud turu ega börsi reglementi.

First North Balti võlakirjanimekiri

Kuni 15. maini 2017 on First North Balti võlakirjainstrumentide hinnad väljendatud rahalises väärtuses. Alates 15.maist 2017 on hinnad väljendatud protsendina võlakirja nimiväärtusest.
Käesoleval leheküljel on kauplemisteave esitatud 15-minutilise viitajaga.