Rinkos statistika

Sąrašas

Periodas

Nuo

Iki

Sand. Kiekis Apyvarta
Iš viso 0 0 0 EUR

Istoriniai kainos duomenys nekoreguoti atsižvelgiant į bendrovių akcinius įvykius.
Istoriniai Nasdaq Vilnius (VLN) duomenys nuo 2000.01.01 iki 2005.05.30:
-kaina lygi 999.99 reiškia geriausią kainą. Geriausia pardavimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) žemiausia pardavimo kaina. Geriausia pirkimo kaina - galima (pagal nustatytas kurso kitimo ribas) aukščiausia pirkimo kaina.