ABLV FXD EUR 311018

Informācija par vērtspapīru

ISIN  LV0000802171 
Biržas kods ABLV007018F 
Kopējais vērtspapīru skaits 639 800 000
Nominālvērtība 0,01 EUR
Emisijas apjoms 6 398 000 EUR
Pirmais kotēšanas datums 01.11.2016 
Dzēšanas datums  
Kupona likme (%) 0
Nākamais kupona likmes izmaksas datums  

Procentu pieaugums ir apturēts 2018. gada 12. jūnijā plkst. 23:59. Uzkrātais ienākums līdz tā apturēšanai atrodams šeit

Precīzs obligāciju dzēšanas termiņš nav zināms, obligācijas tiks dzēstas saskaņā ar Kredītiestāžu likumā noteiktajām kreditoru kārtām. Vairāk informācijas šeit.