Latvian Gov. 5-year T-bond 57016

Emisijos duomenys

ISIN kodas  LV0000570166 
Trumpinys LVGB005023A 
Emisijos dydis, vnt 250 000
Nominali vertė 1 000 EUR
Emisijos dydis 250 000 000 EUR
Listingavimo pradžios data 2018.11.05 
Išpirkimo data 2023.11.02 
Atkarpa (%) 0,5
Kitos atkarpos mokėjimo data 2019.11.02