Latvijas Jūras medicīnas centrs

Finanšu atskaites

Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. GP, KP un NZ YB
2001 LVL
2002 LVL
2003 LVL
2004 LVL
LVL
UNI
UNI
EUR
LVL
2005 UNI
UNI
LVL
LVL
EUR 1
LVL 1
LVL
2006 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
2007 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL
LVL 1
2008 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL
LVL 1
KP
2009 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL
LVL 1
KP
2010 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL
LVL 1
KP
2011 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR
EUR 1
LVL
LVL 1
KP
2012 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR
EUR 1
LVL
LVL 1
KP
2013 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
EUR
LVL 1
LVL
KP
2014 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
EUR 1
KP
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
EUR 1
KP
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
EUR 1
KP
2017 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 2
KP
2018 EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR 2
KP
2019 EUR 2


Finanšu dati

Paskaidrojumi:

1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem