Grigeo

Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2015 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 0,98 1,1 1,12 1,38 1,325
Didžiausia kaina 1,2 1,26 1,52 1,585 1,46
Mažiausia kaina 0,98 0,989 1,08 1,32 1,31
Paskutinė kaina 1,1 1,13 1,39 1,325 1,34
Apyvarta vnt. 3 245 541 2 887 745 3 196 666 3 767 611 1 313 139
Apyvarta mln. 3,53 EUR 3,23 EUR 4,02 EUR 5,33 EUR 1,82 EUR
Kapitalizacija mln. 72,27 EUR 74,24 EUR 91,32 EUR 87,05 EUR 88,04 EUR