LHV Group

Väärtpaberi informatsioon

ISIN EE3100073644 
Väärtpaberi lühinimi LHV1T 
Nimekiri/segment  BALTIC MAIN LIST 
Emitent  LHV Group (LHV)
Nominaal 1 EUR
Emiteeritud väärtpabereid 26 016 485
Noteeritud väärtpabereid 26 016 485
Noteerimise kuupäev 23.05.2016 

Aktsionäride nimekiri (üle 5%) 14.05.2019

Aktsionär Osalus (%)
AS Lõhmus Holdings 12,91%
RAIN LÕHMUS 9,76%
Viisemann Investments AG 8,12%
Ambient Sound Investments OÜ 6,13%