LHV Group

Vēsturisko cenu grafiks


Grafikā cena koriģēta pēc vērtspapīru notikumiem, izņemot dividendes.

Vērtspapīru tirdzniecības vēsture

Cena 2016 2017 2018 2019
Pirmā 6,95 9,7 10,7 9,22
Max 10 11,9 11,4 12,3
Min 7 9,16 9,2 9,16
Pēdējā darījuma cena 9,74 10,4 9,46 11,75
Skaits 1 116 605 1 195 572 1 109 156 721 231
Apgrozījums, milj. 8,65 EUR 12,24 EUR 12,12 EUR 7,98 EUR
Kapitalizācija, milj. 246,97 EUR 267,98 EUR 246,12 EUR 308,49 EUR