LHV Group

Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2016 2017 2018 2019
Atidarymo kaina 6,95 9,7 10,7 9,22
Didžiausia kaina 10 11,9 11,4 12,35
Mažiausia kaina 7 9,16 9,2 9,16
Paskutinė kaina 9,74 10,4 9,46 12
Apyvarta vnt. 1 116 605 1 195 572 1 109 156 856 104
Apyvarta mln. 8,65 EUR 12,24 EUR 12,12 EUR 9,59 EUR
Kapitalizacija mln. 246,97 EUR 267,98 EUR 246,12 EUR 315,05 EUR