Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2014 2015 2016 2017 2018
Atidarymo kaina 0,816 0,703 0,64 1,07 1,74
Didžiausia kaina 0,888 0,73 1,15 1,99 2,16
Mažiausia kaina 0,69 0,61 0,617 1,07 1,47
Paskutinė kaina 0,703 0,644 1,07 1,74 1,67
Apyvarta vnt. 1 799 959 639 686 6 213 064 521 664 336 908
Apyvarta mln. 1,43 EUR 0,42 EUR 6,4 EUR 0,82 EUR 0,6 EUR
Kapitalizacija mln. 34,01 EUR 31,15 EUR 51,76 EUR 84,17 EUR 80,79 EUR