Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2014 2015 2016 2017 2018
Atidarymo kaina 0,685 0,69 0,66 0,637 0,65
Didžiausia kaina 0,727 0,738 0,825 0,743 0,725
Mažiausia kaina 0,618 0,64 0,631 0,627 0,59
Paskutinė kaina 0,69 0,66 0,638 0,64 0,645
Apyvarta vnt. 15 806 566 15 212 822 9 329 907 3 596 611 11 097 771
Apyvarta mln. 10,74 EUR 10,49 EUR 6,2 EUR 2,42 EUR 7,67 EUR
Kapitalizacija mln. 109,67 EUR 104,9 EUR 101,4 EUR 101,72 EUR 102,52 EUR