Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2014 2015 2016 2017 2018
Atidarymo kaina 0,299 0,319 0,37 0,538 0,51
Didžiausia kaina 0,325 0,419 0,705 0,572 0,574
Mažiausia kaina 0,28 0,315 0,36 0,428 0,425
Paskutinė kaina 0,311 0,369 0,538 0,508 0,431
Apyvarta vnt. 14 454 031 5 257 607 17 879 294 10 501 664 6 650 999
Apyvarta mln. 4,32 EUR 1,96 EUR 8,73 EUR 5,08 EUR 3,43 EUR
Kapitalizacija mln. 118,37 EUR 140,44 EUR 204,77 EUR 193,35 EUR 164,04 EUR