Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2013 2014 2015 2016 2017
Atidarymo kaina 0,390 0,395 0,780 0,671 0,618
Didžiausia kaina 0,411 0,854 0,940 0,713 0,665
Mažiausia kaina 0,360 0,395 0,650 0,610 0,600
Paskutinė kaina 0,394 0,780 0,671 0,626 0,633
Apyvarta vnt. 801 754 1 545 602 642 148 929 940 790 086
Apyvarta mln. 0,31 EUR 0,99 EUR 0,52 EUR 0,61 EUR 0,50 EUR
Kapitalizacija mln. 250,22 EUR 495,37 EUR 426,14 EUR 397,56 EUR 402,01 EUR