Charting


Akcijų kainos grafike koreguojamos pagal bendrovėje įvykusį akcinį įvykį (akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas, įstatinio kapitalo didinimas iš įmonės lėšų)

VP prekybos istorija

Rodiklis 2014 2015 2016 2017 2018
Atidarymo kaina 0,395 0,78 0,671 0,618 0,62
Didžiausia kaina 0,854 0,94 0,713 0,665 0,64
Mažiausia kaina 0,395 0,65 0,61 0,6 0,615
Paskutinė kaina 0,78 0,671 0,626 0,623 0,64
Apyvarta vnt. 1 545 602 642 148 929 940 920 892 84 995
Apyvarta mln. 0,99 EUR 0,52 EUR 0,61 EUR 0,58 EUR 0,05 EUR
Kapitalizacija mln. 495,37 EUR 426,14 EUR 397,56 EUR 395,66 EUR 406,45 EUR