Pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba", AB
Veiklos aprašymas: elektros energijos ir šilumos energijos gamyba, prekyba elektra 
Įmonės registracijos data: 2011 m. liepos 20 d.
Auditorius: UAB „PricewaterhouseCoopers“
Įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data: 2011 m. rugsėjo 1 d.
Rinka: Nasdaq Vilnius

Valdyba
Eglė Čiužaitė (Chairman), Darius Kucinas, Mindaugas Kvekšas

Stebėtojų taryba
Dominykas Tučkus (Chairman), Mindaugas Keizeris

Trumpai apie bendrovę 
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, vienija valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę bei Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę.

Pagrindinis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, uždavinys – sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikrinimo. Elektrėnų komplekse bendrovė gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir savo reikmėms.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, strateginiai tikslai yra didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams, didinti veiklos efektyvumą ir formuoti naują organizacinę kultūrą.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatinis kapitalas yra lygus 184 174 248,35 Eur ir yra padalytas į 635 083 615 paprastąsias 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Bendrovės valdomas turtas yra lygus 0,9 mlrd. Eur.

Daugiau informacijos – www.gamyba.le.lt
 
Kontaktai
Adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva
Telefonas: (8 5) 278 2907
Faksas: (8 5) 278 2906
Elektroninis paštas: info@le.lt
Tinklalapio adresas: www.gamyba.le.lt
Kontaktinis asmuo: Valentas Neviera, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. (8 5) 278 2908, valentas.neviera@le.lt