Citadele banka 6.25% 10Y bond

Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2014 EUR 1
2015 EUR 1
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
HÜT
2017 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
HÜT
ESG
2018 EUR 1

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne