Elko Grupa 8% 3Y bond

Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2006 LVL 1
2007 LVL 1
2008 EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
2009 EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL
LVL 1
USD 1
HÜT
2010 EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
EUR 1
LVL 1
USD 1
2013 EUR 1
2014 EUR 1
2015 EUR 2
EUR 1
USD 1
HÜT
2016 EUR 1
USD 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
EUR 2
EUR 1
HÜT
2017 UNI 1
UNI 1
UNI 1
UNI 1
EUR 2
EUR 1
2018 UNI 1
UNI 1

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne