Moda Kapitals 5Y bond

Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2008 LVL 2
2009 LVL
2010 LVL
LVL
UNI
HÜT
2011 UNI
UNI
UNI
HÜT
2012 UNI
UNI
UNI
HÜT
2013 UNI
EUR
LVL
HÜT
2014 EUR
EUR
EUR
HÜT
2015 EUR
EUR
EUR
HÜT
2016 EUR
EUR
EUR
HÜT
2017 EUR
EUR
HÜT

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne