ABLV SUB EUR 261025

Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2009 LVL 1
2010 LVL 1
2011 LVL 1
2012 EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
EUR 1
LVL 1
UNI
EUR 1
LVL 1
HÜT
EUR 1
2013 UNI
LVL 1
UNI
UNI
EUR 1
LVL 1
UNI
UNI 1
HÜT
EUR 1
2014 EUR
EUR
EUR 1
EUR
EUR
EUR 1
EUR 1
HÜT
EUR 1
2015 EUR
EUR
EUR 1
EUR
EUR
EUR 1
EUR 1
HÜT
EUR 1
2016 EUR 1
EUR
EUR 1
EUR
EUR
EUR 1
EUR 1
HÜT
EUR 1
2017 EUR 1
EUR
EUR 1
EUR
EUR
EUR 1
HÜT
2018 EUR 1
EUR
EUR 1

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne