Baltic Dairy Board 10Y 18% bond

Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2013 EUR 2
2014 EUR
2015 EUR
EUR
HÜT
2016 EUR
EUR
EUR
HÜT
2017 EUR
EUR
HÜT

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne