Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2013 LTL
2014 LTL
LTL
2015 EUR
EUR
2016 EUR
EUR
2017 EUR

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne