Žemaitijos pienas

  • ZMP1L
  • ISIN LT0000121865
  • Tirgus informācija: 23.10.2018 12:58 (GMT+3)
1,75 EUR
0%
Piepr. 1,55 Darīj. 0
Pied. 1,72 Akcijas 0
Max Apgr. 0
Min Tirgus Viļņas tirgus
Vid. Valūta EUR
Pirmā 1,75

Cenas grafiks

Tirgus dziļums

Skaits Piepr.     Pied. Skaits
1005 1,55 EUR 1,72 EUR 200
704 1,54 EUR 1,73 EUR 800
2000 1,52 EUR 1,74 EUR 1296
82 1,46 EUR 1,75 EUR 1251
    -          - 1,77 EUR 500

Ziņas

Pēdējie darījumi

Neviens darījums nav noticis

Apgrozījums

Tips Apgrozījums
AUT (0) 0
NEG (0) 0
OTH (0) 0
Kopā (0) 0

Tirdzniecības sesija:

«

Tirgus dziļums atspoguļo 10 labākos konkrētā vērtspapīra pieprasījuma un piedāvājuma cenu līmeņus. Zilā krāsā atspoguļots kopējais vērtspapīru skaits konkrētajā pieprasījuma cenu līmenī, sarkanā - konkrētajā piedāvājuma cenu līmenī.