Mainor Ulemiste 7.00% 3Y bond (25.05.2018)

Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2013 EUR 2
2014 EUR 2
2015 EUR
EUR 2
2016 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR 2
2017 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR 2
2018 EUR

Finantsaruannnete koostamisel on järgitud IFRS (International Financial Reporting Standards) ja IAS (International Accounting Standards) nõudeid, kui ei ole märgitud teisiti.

Selgitused:
1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne