Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.03.23 2018.09.23 +/-%
OMX Baltic Benchmark GI 1 005,21 949,96 -5,5

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki