Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.05.21 2018.11.21 +/-%
OMX Baltic Benchmark GI 972,68 903,91 -7,07

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki