Baltijos rinkos indeksai

chart
Indeksas/Akcijos 2018.04.20 2018.10.20 +/-%
OMX Vilnius 706,05 673,49 -4,61
OMX Baltic Benchmark GI 982,76 939,3 -4,42

Indeksu skaičiavimo metodika

Indeksų sąrašas

Rygos VP biržos ankstesnių indeksų istorines reikšmes galima atsisiųsti MsExcel failo formate RICI, DJRSE.

Pasirinkti

Pagrindiniai indeksai

Papildomas indeksas

Baltijos akcijų sąrašas


Periodas

Nuo 

Iki