Altum 1.3% 7Y green bond

Väärtpaberi informatsioon

ISIN  LV0000802353 
Väärtpaberi lühinimi ALTM013024A 
Emiteeritud väärtpabereid 20 000
Nominaal 1 000 EUR
Emissiooni maht 20 000 000 EUR
Noteerimise kuupäev 24.10.2017 
Lunastamise kuupäev 17.10.2024 
Kupong (%) 1,3
Järgmine kupongi maksepäev 17.10.2018