Capitalia 12% bond

Väärtpaberi informatsioon

ISIN  LV0000801488 
Väärtpaberi lühinimi CAPI120018A 
Emiteeritud väärtpabereid 2 250
Nominaal 1 000 EUR
Emissiooni maht 2 250 000 EUR
Noteerimise kuupäev 03.11.2014 
Lunastamise kuupäev 25.10.2018 
Kupong (%) 12
Järgmine kupongi maksepäev 25.07.2018