Capitalia 12% bond

Väärtpaberi informatsioon

ISIN  LV0000801488 
Väärtpaberi lühinimi CAPI120018A 
Emiteeritud väärtpabereid 3 000
Nominaal 1 000,000000 EUR
Emissiooni maht 3 000 000,00 EUR
Noteerimise kuupäev 03.11.2014 
Lunastamise kuupäev 25.10.2018 
Kupong (%) 12,0000
Järgmine kupongi maksepäev 25.01.2018