Capitalia 12% bond

Finanšu atskaites

Gads 3 mēn. 6 mēn. 9 mēn. 12 mēn. GP, KP un NZ YB
2012 LVL 2
2013 LVL
2014 EUR 1
EUR
EUR 1
KP
2015 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
KP
2016 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
KP
2017 EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR 1
EUR
EUR 1
KP
2018 EUR 1

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.

Paskaidrojumi:
1 - konsolidēts pārskats
2 - sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem