Latvenergo 2.8% 7-year bond

Väärtpaberi informatsioon

ISIN  LV0000801165 
Väärtpaberi lühinimi ELEK028020A 
Emiteeritud väärtpabereid 35 000
Nominaal 1 000 EUR
Emissiooni maht 35 000 000 EUR
Noteerimise kuupäev 03.06.2013 
Lunastamise kuupäev 22.05.2020 
Kupong (%) 2,8
Järgmine kupongi maksepäev 22.05.2019