K2 LT

Finantsaruanded

Aasta 3 kuud 6 kuud 9 kuud 12 kuud AA, HÜT ja ESG AR
2014 LTL 2
EUR
EUR
2015 EUR 2
EUR 2
EUR 2
EUR
2016 EUR 2
EUR 2
EUR 2
2017 EUR 2
EUR 2
EUR 2
2018 EUR 2


Finantsandmed

Selgitused:

1 - konsolideeritud aruanne
2 - kohalikele aruandlusstandarditele vastav aruanne