LHV Group

Investori kalender

Lühinimi:

Periood:

al.    kuni

Sündmus:

 

Kuupäev ISIN Lühinimi Sündmus  
23.10.2018 LHV Vahearuanne, 9 kuud
29.10.2018 EE3300110741 LHVB065025A Kupongimakse kuupäev
13.11.2018 LHV Müügitulemused
11.12.2018 LHV Müügitulemused
20.12.2018 EE3300110550 LHVB072524A Kupongimakse kuupäev
29.01.2019 EE3100073644 LHV1T Vahearuanne, 12 kuud
29.01.2019 EE3300110741 LHVB065025A Kupongimakse kuupäev
12.02.2019 EE3100073644 LHV1T Müügitulemused
12.02.2019 EE3100073644 LHV1T Majandustulemuste prognoos
19.02.2019 EE3100073644 LHV1T Auditeeritud majandusaasta aruanne
12.03.2019 EE3100073644 LHV1T Müügitulemused
13.03.2019 EE3100073644 LHV1T Aktsionäride korraline üldkoosolek
20.03.2019 EE3300110550 LHVB072524A Kupongimakse kuupäev
26.03.2019 EE3100073644 LHV1T Dividendi ex-kuupäev
16.04.2019 EE3100073644 LHV1T Vahearuanne, 3 kuud
29.04.2019 EE3300110741 LHVB065025A Kupongimakse kuupäev
09.05.2019 EE3100073644 LHV1T Müügitulemused
11.06.2019 EE3100073644 LHV1T Müügitulemused
20.06.2019 EE3300110550 LHVB072524A Kupongimakse kuupäev
16.07.2019 EE3100073644 LHV1T Vahearuanne, 6 kuud
29.07.2019 EE3300110741 LHVB065025A Kupongimakse kuupäev
13.08.2019 EE3100073644 LHV1T Müügitulemused
20.09.2019 EE3300110550 LHVB072524A Kupongimakse kuupäev