Dividenžu izmaksa

Dividendes ir uzņēmuma (akciju sabiedrības) tīrās peļņas daļa, kuru saņem akcionārs. Ja akcijas netiek pārdotas, tad dividendes ir vienīgais reālais ienākums no akcijām. Dividenžu izmaksa Latvijas Centrālajā depozitārijā (LCD) reģistrētām akciju sabiedrībām notiek ar LCD starpniecību.
 

Cik lielas būs dividendes?

  • Lēmumu – kādu peļņas daļas apjomu, t.i., cik daudz naudas tiks izmaksāts dividendēs, izlemj akcionāru sapulcē.

Svarīgie datumi

Dividenžu aprēķina datums - diena, kuras beigās tiek fiksēts to akcionāru saraksts, kuri saņems dividendes.

Dividenžu izmaksas datums - diena, kurā ar LCD starpniecību tiks izmaksātas akcionāriem dividendes.


Kā var saņemt dividendes?

  • Dividendes saņem visi tie akcionāri, kuriem konkrētā uzņēmuma, kurš izmaksā dividendes, akcijas pieder aprēķina datuma dienas beigās. Aprēķina datumu un izmaksas datumu nolemj akcionāru sapulcē.
  • Ja persona par sertifikātiem ir ieguvusi kāda uzņēmuma akcijas, bet neko ar tām nav darījusi un tās joprojām nav dereģistrētas, tad dividendes, kas ir maksātas par šīm akcijām, glabājas Latvijas Centrālajā depozitārijā, un tās varēs saņemt tikai tad, kad tiks atvērts finanšu instrumentu konts bankā vai brokeru sabiedrībā un veikta akciju dereģistrācija. LCD dividendes par dereģistrētajām akcijām pārskaita vienu reizi nedēļā – pirmajā nedēļas darba dienā.
  • Ja persona ir atvērusi finanšu instrumentu kontu bankā vai brokeru sabiedrībā un veikusi akciju dereģistrāciju, tad dividendes naudas kontā tiks ieskaitītas automātiski.
  • Dividenžu izmaksas datumā nauda tiek pārskaitīta uz akcionāra bankas kontu vai LCD Sākotnējo reģistru, kur izmaksātās dividendes tiek uzkrātas līdz brīdim, kad akcionārs pārved (veic akciju dereģistrāciju) akcijas uz finanšu instrumentu kontu pie LCD dalībnieka.


Kur atrast informāciju par gaidāmajām dividendēm?

  • Informācija gan par izmaksātajām, gan par plānotajām dividendēm ir atrodama Nasdaq Riga mājas lapā šeit.