Investoru attiecību apbalvojums Baltic Market Awards

Katru gadu Nasdaq Baltijas biržas pasniedz ikgadējo balvu Baltic Market Awards Baltijas vērtspapīru tirgū kotētajām kompānijām ar labākajām investoru attiecībām.

Baltic Market Awards mērķis ir izcelt labākos sasniegumus investoru attiecībās, kā arī motivēt citas Baltijā kotētās kompānijas pievērst lielāku uzmanību investoru attiecību jautājumiem.
 


 

Katrs projektā iesaistītais uzņēmums saņem individuālu novērtējumu par savu darbu investoru attiecību jomā. Novērtējumu veic gan Latvijas, gan ārvalstu korporatīvās pārvaldības un investoru attiecību eksperti. Turklāt projekta ietvaros uzņēmumiem tiek sniegtas individuālas biržas speciālistu konsultācijas par investoru attiecību uzlabošanu.

Baltic Market Awards 2016 rezultāti pieejami šeit.

Baltic Market Awards apbalvojumu saņēmušās kompānijas ir paraugs citām kompānijām investoru attiecību veidošanā un uzlabošanā.

Papildus kompāniju investoru attiecību izvērtējumam, projekta ietvaros tiek apbalvots arī labākais finanšu starpnieks – banka vai brokersabiedrība, kas nodrošina tirdzniecību ar Baltijas kompāniju akcijām, piešķirot apbalvojumu Baltijas biržu Gada biedrs.

Baltic Market Awards apbalvojumus Baltijas biržas pasniedz kopš 2006. gada.