Väärtpaberitest tulenevad väljamaksed

Nasdaq Tallinn / Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) pakub klientidele väärtpaberitest tulenevate väljamaksete korraldamist. EVK vahendusel on ettevõttel võimalik investoritele teha dividendimakseid, intressimakseid, lunastusmakseid jt. makseid, mille korral on vaja kanda raha korraga suurele hulgale investoritele.

EVK tagab, et väljamaksed sooritatakse probleemideta ja tulumaksuarvestus toimub korrektselt, sh kinnipeetud tulumaks edastatakse Maksu- ja Tolliametile.

Toote sihtgrupiks on eelkõige emitendid, kellel on rohkem kui 25 investorit, kuid teenust võivad tellida ka väiksema investorite arvuga emitendid. EVK-l on välja töötatud süsteem, mis võimaldab makseid teha korraga suurele hulgale investoritele.

EVK pakub klientidele, kes tegid dividendimaksed EVK vahendusel, teenust deklaratsioonide INF1 ja TSD lisa 3 koostamiseks. Selleks peab emitent esitama EVK-le vastavasisulise taotluse e-posti teel või kirjalikult

Lisainformatsiooni pakutava teenuse kohta saab EVK koduleheküljelt www.e-register.ee või helistades EVK arvelduste spetsialistile numbril 6408 870.

Maksetega seotud korporatiivsed sündmused on emitendi jaoks lihtsalt ja selgelt lahti kirjutatud dokumendis “Korporatiivsete Sündmuste Hea Tava