Postitusteenus

Postitusteenus on Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud ettevõtetele pakutav teenus teadete saatmiseks aktsionäridele/osanikele.

Postitusteenuse abil on võimalik edastada koosolekukutseid, teateid, aastaraamatuid või muud informatsiooni. Teated saadetakse aktsionäridele/osanikele aktsiaraamatusse/osanike nimekirja kantud aadressil ning keeles, mis on märgitud väärtpaberikonto avamisel teadete saamise keeleks.
 

Teateid on võimalik saata kõigile aktsionäridele/osanikele või ainult kindlale grupile (ainult olulise osalusega aktsionäridele/osanikele, ainult välisriikidesse vms).

Teateid on võimalik saata tähitud kirjaga, lihtkirjaga või e-kirjaga. Tähitud kirjaga saadetud teadete puhul jääb alles saatmist tõendav kinnitus.