Garantiifond

Garantiifond on loodud Börsi liikmete börsitehingute tagamiseks. Igal Börsi liikmel, kellele on antud Börsi kauplemissüsteemi kasutamise õigus, on kohustus teha garantiifondi sissemakse.

Börsi liikme staatusest loobumisel tagastab Börs liikmele viimase poolt garantiifondi tehtud sissemakse osaliselt või täielikult pärast seda, kui kõik Börsi liikme kohustused tema klientide ja Börsi ees on täidetud.

Tagastatava summa suuruse määramisel arvestab Börsi juhatus garantiifondist tehtud väljamaksete suurust ning nimetatud summa tagastatakse mitte hiljem kui kolm kuud pärast liikmestaatusest loobumise jõustumist.