NASDAQ OMX Balti indeksite koostamise metoodika

Nasdaq Balti indeksiperekonna, kohalike üldindeksite ja BALTIXi arvutamise metoodikat tutvustavad materjalid on mõeldud investoritele ja kõigile teistele, kes on huvitatud nimetatud indeksite koostamise ja arvutamise põhimõtetest. Balti üld-, võrdlus- ja sektorindeksite arvutamine ja korrigeerimine on valdavalt sarnane Nasdaq Nordic Exchange indeksite arvutamise metoodikaga.

Nasdaq on indeksitega seotud õiguste ja nimetuste ainuomanik. Nimetatud indeksitega seotud kõikide toodete arendamine eeldab Nasdaqi poolset luba.

Nasdaq kannab hoolt indeksite perioodilise ja igapäevase haldamise eest, s.o. indeksi väärtuste arvutamise ja levitamise ning arvutuste aluseks olevate parameetrite õigsuse eest.

Nasdaq teavitab turuosalisi kõikidest kaubeldavat indeksit ja võrdlusindekseid puudutavatest koosseisumuudatustest. Erakorralisi sündmusi, näiteks korporatiivsetest sündmustest tulenev indeksi korrigeerimine, puudutav täpsem teave avalikustatakse samuti börsiteatena.

Rules for the Construction and Maintenance of the Nasdaq Baltic Equity Indexes

Rules for the Construction and Maintenance of the Nasdaq and Oslo Børs All-Share, Benchmark, Tradable and Sector Indexes