Indeksite kirjeldused

Kaubeldav indeks (OMX Baltic 10 Tradable - OMXB10) – PI

OMXB10 on kaubeldav indeks, mis koosneb 10 Balti väärtpaberiturul kõige aktiivsemalt kaubeldud aktsiast. Indeksisse arvatud väärtpaberitel on väga hea likviidsus ning seetõttu sobib see indeks tuletisväärtpaberite alusvaraks. Indeksis olevate väärtpaberite osakaal põhineb vabalt kaubeldavate aktsiate osakaaluga korrigeeritud turuväärtustel, millele rakendub 15% osakaalupiirang. OMXB10 indeksi koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas - 1. jaanuaril ja 1. juulil. 

OMXB10 alguskuupäevaks on 31.12.1999 ning algväärtuseks 100. Indeksit arvutatakse hinnaindeksina eurodes ning reaalajas.
 

Balti võrdlusindeks (OMX Baltic Benchmark - OMXBB) – PI, GI, CAP

OMXBB katab suurimad ja enim kaubeldud aktsiad Balti väärtpaberiturul ning hõlmab kõiki sektoreid. Indeksis olevate väärtpaberite osakaal põhineb vabalt kaubeldavate aktsiate osakaaluga korrigeeritud turuväärtustel. Indeksi koosseisu on arvutatud ainult kaubeldav osa aktsiakapitalist. Võrdlusindeksi eesmärk on pakkuda turuosalistele kuluefektiivse jäljendamise võimalust ning seetõttu sobib indeks investeerimistoodetes kasutamiseks ning investoritele võrdlusindeksiks.

Võrdlusindeksi OMXBB koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas - 1. jaanuaril ja 1. juulil - see vähendab investori tehingukulusid indeksiportfelli jäljendamisel. Võrdlusindeksit arvutatakse nii hinna- kui ka tulususindeksina ning nii osakaalupiiranguga (OMXBBCAP) kui ka osakaalupiiranguteta (OMXBB) indeksina. Indeksite OMXBB and OMXBBCAP alguskuupäevaks on 31.12.1999 algväärtuseks 100. Indekseid arvutatakse eurodes ning 60 sekundilise intervalliga.
 

Üldindeks (OMX Baltic All-Share - OMXB) – PI, GI

OMXB on üldindeks, milles on esindatud kõik Balti börside Põhi- ja Lisanimekirja ettevõtted, v.a. nende ettevõtete aktsiad, kus üks aktsionär kontrollib vähemalt 90% aktsiatest. Üldindeks kajastab Balti väärtpaberituru hetkeolukorda ja muutusi. Indeksi alguskuupäevaks on 31.12.1999 ning algväärtuseks 100. Indekseid arvutatakse hinna- ja tulususindeksina eurodes ning 60 sekundilise intervalliga.

 

OMX Balti sektoriindeksid (OMX Baltic Sector Indexes) – PI, GI

Balti sektoriindeksid põhinevad FTSE Group’i (FTSE) poolt välja töötatud Industry Classification Benchmark (ICB) tegevusalade neljatasandilisel klassifikatsioonil. Sektoriindeksid kajastavad konkreetses majandusharus valitsevaid trende ning võimaldavad samas valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid paremini võrrelda. Sektoriindeksid katavad Balti Põhi- ja Lisanimekirjas noteeritud aktsiaid (v.a. ettevõtete aktsiaid, kus üks aktsionär kontrollib vähemalt 90% aktsiatest). Indeksid arvutatakse eurodes iga ICB majandusharu ja tegevusala kohta eraldi. Indeksite alguskuupäevaks on 30.06.2011 ning algväärtuseks 1000. Indekseid arvutatakse hinna- ja tulususindeksina üks kord päevas pärast turu sulgemist.

 

Tallinna börsi üldindeks (OMX Tallinn - OMXT) – GI

OMXT on üldindeks, milles on esindatud kõik NASDAQ OMX Tallinn Põhi- ja Lisanimekirja ettevõtted, v.a. nende ettevõtete aktsiad, kus üks aktsionär kontrollib vähemalt 90% aktsiatest. Indeks kajastab Eesti väärtpaberituru hetkeolukorda ja muutusi. OMX Tallinn indeksi alguskuupäevaks on 03.06.1996 ning algväärtuseks 100. Indeksit arvutatakse tulususindeksina eurodes ning reaalajas.
 

Riia börsi üldindeks (OMX Riga - OMXR) – GI

OMXR on üldindeks, milles on esindatud kõik Riia Börsi Põhi- ja Lisanimekirja ettevõtted, v.a. nende ettevõtete aktsiad, kus üks aktsionär kontrollib vähemalt 90% aktsiatest. Indeksi eesmärk on kajastada Läti väärtpaberituru hetkeolukorda ja muutusi. OMX Riga indeksi alguskuupäevaks on 31.12.1999 ning algväärtuseks 100. Indeksit arvutatakse tulususindeksina eurodes ning reaalajas.
 

Vilniuse börsi üldindeks (OMX Vilnius - OMXV) – GI

OMXV on üldindeks, milles on esindatud kõik Vilniuse Börsi Põhi- ja Lisanimekirja ettevõtted, v.a. nende ettevõtete aktsiad, kus üks aktsionär kontrollib vähemalt 90% aktsiatest. Indeksi eesmärk on kajastada Leedu väärtpaberituru hetkeolukorda ja muutusi. OMX Vilnius indeksi alguskuupäevaks on 31.12.1999 ning algväärtuseks 100. Indeksit arvutatakse tulususindeksina eurodes ning reaalajas.

Kõikide Nasdaq Balti indeksitega saate tutvuda meie Balti ja Põhjala veebilehtedel.