Ienesīgākie akciju fondi Baltijas Fondu centrā

23. 11. 2007.

Rīgas, Tallinas un Viļņas Fondu biržu kopīgi izveidotais Baltijas Fondu centrs (Fondu centrs) ir apkopojis informāciju uz 15. novembri par Fondu centra mājas lapā reģistrētajiem Latvijā publiski piedāvātajiem akciju fondiem un to vēsturisko ienesīgumu.

Akcijas ir viens no ienesīgākajiem ieguldījumu instrumentiem un ir pieejams plašam investoru lokam. Investori tās var iegādāties divos veidos:
- nepastarpināti (ar Rīgas Fondu biržas biedru – banku un brokersabiedrību starpniecību), paši izvēloties konkrētas akcijas;
- ar fondu starpniecību.

Fondu centrs esošajiem un potenciālajiem investoriem dod iespēju internetā Baltijas biržas mājas lapā www.omxgroup.com/balticfunds iegūt jaunāko informāciju par Latvijā publiski izplatīto ieguldījumu fondu daļu vērtību, vēsturisko ienesīgumu dažādos pārskata periodos, cenas svārstīgumu un citiem fondu darbības rādītājiem. Fondu centra datubāze interesentiem ir pieejama bez maksas. Tā ir labs palīgs investoriem un dod iespēju salīdzināt vairākus fondus savā starpā par identisku laika periodu, salīdzināt fondu cenu svārstīgumu, ņemt vērā valūtu, kādā tiek aprēķināta fonda vērtība.


Kategorija: AKCIJU FONDI
(6 ienesīgākie fondi no kopā 55. Pilns saraksts www.omxgroup.com/balticfunds )
Dati uz 15.11.2007.

Pārskata periods - 5 gadi

Fonda nosaukums

Fonda valūta

Vidējais ienesīgums gadā % (annualizēts)

1.

East Capital Russian Fund

EUR

43,64

2.

East Capital Eastern European Fund

EUR

40,92

3.

Hansa Russian Equity Fund

EEK

39,7

4.

East Capital Baltic Fund

EUR

32,27

5.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

NOK

27,52

6.

Evli Select B

EUR

26,16


Vidējais FC reģistrēto Latvijā publiski izplatāmo akciju fondu ienesīgums 5 gadu periodā – 17%.


Pārskata periods - 3 gadi

Fonda nosaukums

Fonda valūta

Vidējais ienesīgums gadā % (annualizēts)

1.

Parex Russian Equity Fund

USD

47,92

2.

East Capital Russian Fund

EUR

47,61

3.

East Capital Balkan Fund

EUR

44,36

4.

Evli Greater Russia B

EUR

43,14

5.

Hansa Russian Equity Fund

EEK

41,29

6.

East Capital Eastern European Fund

EUR

41,04


Vidējais FC reģistrēto Latvijā publiski izplatāmo akciju fondu ienesīgums 3 gadu periodā – 19%.


Pārskata periods - 1 gads

Fonda nosaukums

Fonda valūta

Vidējais ienesīgums gadā %

Volatilitāte

1.

Parex Russian Equity Fund

USD

47,39

21,14

2.

East Capital Balkan Fund

EUR

43,72

18,55

3.

Finasta New Europe fund

LTL

43,67

11,56

4.

East Capital Turkish Fund

EUR

36,36

--

5.

Nordea 1 - Far Eastern Value Fund

USD

34,72

12,9

6.

East Capital Russian Fund

EUR

30,48

22,04


Vidējais FC reģistrēto Latvijā publiski izplatāmo akciju fondu ienesīgums 1 gada periodā – 12%.


Cenu svārstīgums (volatilitāte)

Fondu centra datubāzē investoriem ir iespēja arī atrast informāciju par fondu daļu cenu vidējo svārstīgumu pēdējo 24 mēnešu laikā. Šo faktoru raksturo termins volatilitāte. Fondu centrā reģistrētajiem akciju fondiem volatilitāte pēdējo divu gadu laikā ir bijusi robežās no 9% līdz 22%. Augstāks volatilitātes rādītājs nozīmē, ka konkrētajam fondam pastāv augstāka fonda daļu cenas krituma vai kāpuma iespējamība, nekā fondam ar zemāku volatilitātes rādītāju.


Akciju fondi ar augstāko volatilitāti pēdējā gada laikā

Fonda nosaukums

Volatilitāte

Ienesīgums pēdējā gada

laikā %

Fonda valūta

East Capital Russian Fund

22,04

30,48

EUR

Hansa Russian Equity Fund

21,84

11,79

EEK

Parex Russian Equity Fund

21,14

47,39

USD

Evli Greater Russia B

20,25

28,31

EUR

East Capital Eastern European Fund

19,44

29,02

EUR

Evli Baltic B

19,19

6,8

EURAkciju fondi ar zemāko volatilitāti pēdējā gada laikā

Fonda nosaukums

Volatilitāte

Ienesīgums pēdējā gada laikā%

Fonda valūta

Nordea 1 - North American Equity Fund

9,24

4,16

USD

SEB Medical Fund

9,60

-4,93

EUR

SEB Global Fund

9,87

-0,09

EUR

Nordea 1 - European Value Fund

9,87

-1,95

EUR

Evli Global B

10,03

9,33

EUR

Nordea 1 - Global Equity Fund

10,20

-3,07

EURJaunumi Fondu centrā

Jaunākie Fondu centrā izplatīšanai Latvijā reģistrētie akciju fondi ir:

Fonda Nosaukums

Izplatītājs

LKB Balanced Fund

Astra Krājfondi

LKB Bond Fund

Astra Krājfondi

AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund

AB.LV Asset Management

AB.LV Global EUR ETF Fund

AB.LV Asset Management

Nordea 1 - Nordic Equity Small CapFund

Nordea Investment Funds S.A.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Nordea Investment Funds S.A.

Nordea 1 - Absolute Return high Yield Fund

Nordea Investment Funds S.A.

AB.LV High Yield CIS Bond Fund

AB.LV Asset Management

LHV Emerging Europe Alpha Fond

LHV Asset Management

AB.LV Global USD ETF Fund

AB.LV Asset Management

AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund

AB.LV Asset Management

Parex Caspian Sea Equity fund

Parex Asset Management IPASPar Baltijas Fondu centru

Fondu centru kopīgi pārvalda Tallinas, Rīgas un Viļņas fondu biržas, lai veicinātu mērķtiecīgu un pamatotu investīciju lēmumu pieņemšanu, nodrošinot pārskatāmu informāciju par ieguldīšanai piedāvātajiem fondiem.

Baltijas fondu centrs ir vide, kurā tiek atspoguļota informācija par ieguldījumu fondu rādītājiem. Baltijas fondu centrā bez maksas pieejama informācija par 191 fondiem. No tiem 112 fondi ir reģistrēti publiskai piedāvāšanai Latvijā. Daļa no kaimiņvalstīs publiski piedāvātajiem fondiem pieejami arī Latvijas iedzīvotājiem, izmantojot attiecīgo fondu izplatītāju pārstāvju pakalpojumu Latvijā.

Investoru ērtībai Baltijas fondu centrs apkopo informāciju par sekojošiem fondu veidiem atbilstoši ieguldīšanas instrumentiem: akciju fondi, sabalansētie fondi, fiksētā ienākuma fondi, fondu fondi, naudas tirgus fondi, nekustamā īpašuma tirgus fondi.

Informācija par fondu daļu vērtības izmaiņām un ienesīgumu pieejama par laika dažādiem periodiem.

Baltijas Fondu centra datubāzes lietotājam papildus ir iespējams iegūt informāciju par fonda volatilitāti, kas rāda fonda daļas cenas vidējo svārstību apgabalu pēdējo 24 mēnešu laikā. Pieejama ir arī informācija par fonda aktīvu apjomu, ieguldījumu valūtu, vienas fonda daļas pirkšanas un pārdošanas cenu. Fondi tiek grupēti atbilstoši ieguldīšanas instrumentiem, kas padara ērtāku to savstarpējo salīdzināšanu.

Informācijas ievietošana datubāzē par katru fondu ir fonda izplatītāja brīvprātīgs lēmums.


Informāciju sagatavoja
Āris Dreimanis, Rīgas Fondu biržas Korporatīvo komunikāciju departamenta vadītājs
Tālrunis: +371 7212431, Mobilais tālrunis: +371 26124824